Atmosfera Controlada / Dinàmica

Especialitats

Últimes Notícies

ISOFRED i MARVIL ENGINEERING s’han unit des del 2014 per dissenyar i construir cambres frigorífiques industrials amb atmosferes modificades.

Aquest mètode de conservació té quatre avantatges significatius.

  • Eliminació dels defectes de l’escaldat per a diferents varietats de fruita.
  • Fruita més fresca, mínima pèrdua de pes, més vida útil.
  • No altera les qualitats organolèptiques.
  • Sistema 100% ECO.

Les cambres frigorífiques són adaptables a qualsevol instal·lació i ofereixen una atmosfera controlada en diferents condicions, incloent les condicions AC, ULO i dinàmica, per garantir condicions òptimes per a tots els tipus de productes. Utilitzen absorbidors sense consum de nitrogen, generadors de nitrogen amb mínim consum i analitzadors d’etanol i de gasos per a una millor qualitat de la conservació. També realitzen instal·lacions amb absorbidors de CO2 i generadors de nitrogen tipus PSA.

Finalment, les cambres tenen control de sobrepressions per mantenir l’estanquitat òptima.