Objectius de responsabilitat

Desenvolupament Sostenible

El 2015, les Nacions Unides van ratificar l’Agenda 2030 sobre Metes de Desenvolupament Sostenible, un acord que busca la cooperació entre estats, sector privat i societat civil per aconseguir metes mundials.

Aquesta agenda inclou 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Isofred, ens adherim a aquesta iniciativa i ens involucrem en la consecució dels següents objectius:

 

Aigua neta i sanejament

Aigua neta i sanejament Treballem en innovació i desenvolupament de solucions per a les instal·lacions dels nostres clients amb relació a obres hidràuliques i infraestructures vinculades al cicle de l'aigua.

Energia assequible i no contaminant

Estudiem les millors solucions energètiques per a reduir el consum d'energia i disminuir l'ús de combustibles fòssils en les instal·lacions dels nostres clients. Prioritzem l'ús de refrigerants ecològics i ens involucrem en l'estudi de promoure l'ús d'energies renovables com a alternativa.

Treball decent i creixement econòmic

Treballem per crear feina estable i, al mateix temps, apostem pel desenvolupament personal i professional de tots els membres de l'empresa. Així, la plantilla creix de forma sostenible al mateix ritme que l'empresa.

Indústria, innovació i infraestructures

Treballem per desenvolupar infraestructures resistents davant situacions adverses, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació en tots els nostres projectes.

Reducció de les desigualtats

Un dels nostres objectius és reduir la desigualtat tant. Per això, és cada vegada més important la inclusió de totes les persones, independentment del seu origen, sexe, raça, discapacitat, ètnia, religió, situació econòmica o qualsevol altra condició.

Producció i consum responsable

Impulsem la reducció de residus a través del reciclatge en totes les nostres operacions i promovem l'ús d'aigua reciclada en la nostra activitat productiva per minimitzar el nostre impacte en el medi ambient.

Acció pel clima

Promovem l'adopció d'estratègies de producció sostenibles i l'ús de refrigerants ecològics amb un impacte ambiental mínim o nul en totes les nostres operacions. A més, el 85% de les nostres instal·lacions ja han incorporat aquestes pràctiques sostenibles. També ens hem compromès a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Aliances per aconseguir objectius

Fomentem la col·laboració amb clients i proveïdors per promoure els nostres principis d'actuació i treballem de forma constant amb altres empreses i entitats per mitjà d'acords.