Fred Industrial

Compromesos amb la promoció de solucions industrials sostenibles i tenim una decidida aposta pels refrigerants ecològics, com l’amoníac, propà  i el CO₂. Gràcies a això, som capaços d’assegurar la posada en marxa d’instal·lacions de primer nivell que incorporen les darreres innovacions en eficiència energètiques.

Proporcionem suport durant totes les etapes del projecte, des de la seva planificació, i ens encarreguem de la gestió completa de la instal·lació i el seu manteniment. El nostre equip treballa de forma coordinada per assegurar un sistema eficient en totes les fases del procés.

Ens basem en la nostra garantia de qualitat sostenible per aconseguir la millor solució per a cada projecte. Construïm sistemes de refrigeració centralitzats amb compressors alternatius i de caragol, així com cambres frigorífiques per a la conservació i congelació de productes.

Ens esforcem en la recerca constant de la millor solució per a les indústries dels nostres clients.