Bombes de Calor (Alta temperatura)

Especialitats

Últimes Notícies

Bombes de Calor (Alta temperatura)

És un Sistema d’aprofitament energètic que permet emprar els recursos propis de la calor residual fins ara desaprofitats, i revertir-los en processos que requereixen una elevada aportació d’energia calorífica com són els processos d’assecament, rentat, evaporació o generació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS).

Es tradueix en un estalvi econòmic davant els cars processos de combustió de recursos fòssils, amb el consegüent impacte mediambiental de les tones de contaminants alliberades a l’atmosfera any rere any i promoure així, una transició més ecològica de les indústries.

Beneficis

  • Generar suficient volum de calor per a suplir l’ús de la caldera.
  • Ús de la instal·lació mes intel·ligent i eficient. 
  • Reducció del consum d’energia.
  • Sostenibilitat econòmica i ambiental
  • Reducció de la petjada de carboni.
  • Amortització en un temps rècord.