Climatització

Oferim instal·lacions de climatització personalitzades per satisfer les necessitats específiques de cada aplicació, incloent-hi oficines, sales blanques o de treball, Centres de processament de dades, arxius de documentació sensibles, entre d’altres. Ens centrem a proporcionar un nivell òptim de confort, estalvi energètic i control eficient de paràmetres clau com la temperatura, humitat, concentracions de gasos, sobrepressions i difusió de l’aire. Amb una àmplia experiència en climatització específica per a tota mena de locals, adaptem els nostres serveis a les necessitats individuals de cada cas.