TÚNEL

Especialitats

Últimes Notícies

PREDEFREDAMENT AIRE (TÚNELS)

REFREDAMENT RÀPID PER AIRE

El refredament ràpid mitjançant aire, és àmpliament utilitzada en diversos sectors per obtenir una baixada de temperatura considerable i estalviar temps d’espera en el producte. Aquest procés consisteix a integrar ventiladors de gran cabal connectats a un equip frigorífic previ, juntament amb una circulació d’aire forçat i una correcta disposició del producte a refredar. El resultat és una millora fonamental en la temperatura del producte, que pot passar d’una temperatura inicial de 28 °C (Temperatura interior del producte) a una final de 4/5 °C, ja preparada per al següent procés de la cadena de la cadena de fred.

Aquesta tècnica usa potents sistemes de ventilació per a aconseguir que l’aire fred flueixi ràpidament a través del producte, millorant la distribució i velocitat de refredament. És una pràctica habitual en la indústria per a refredar productes a granel i paletitzats, podent obtenir temperatures de fins a -40 °C, depenent de les necessitats del consumidor i el tipus de producte.

És una tècnica eficaç per a mantenir la qualitat dels productes, reduir temps d’espera i optimitzar el procés de la cadena de fred.

TÚNEL PER DEPRESSIÓ (ÉS UNA VARIANT DEL TUNEL PER AIRE)

El túnel de refredament per depressió fa servir un sistema de refrigeració per ventilació forçada mitjançant lones per a refredar ràpidament els productes. A més, es manté una alta humitat relativa en la cambra de refredament mitjançant sistemes d’humidificació. La creació d’una pressió negativa en la cambra de refredament permet una ràpida reducció de la temperatura del producte de manera eficient i efectiva.

TÚNEL DE VENT

Aquest mètode de refredament és ideal per a processos en els quals el producte està en constant moviment. S’instal·len dos trams de potents sistemes de ventilació forçada connectats a una bateria i un element fix que separa l’espai, creant un circuit tancat de recirculació d’aire. El producte rep una constant quantitat de fred, la qual cosa redueix la temperatura de manera considerable en un temps mínim.  

Projectes

Noguerola Plaza

ISOFRED,S.L. ha acabat la realització d’unes instal·lacions frigorífiques per al tractament de raïm de taula. En concret es tracta d’una varietat sense llavor Crimson Seedless, d’alt valor

Llegir més ...