Nosaltres

Antecedents i evolució

Isofred és una empresa familiar dedicada al món de la refrigeració, que ofereix els serveis d’estudi, realització i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials i climatització.

Des de fa 25 anys, hem tingut clar que l’únic camí a seguir era lespecialització i la millora contínua, buscant l’excel·lència tècnica en els nostres projectes i en els productes que oferim, sempre aportant el màxim dels nostres mitjans humans, coneixement i innovació.

Treballant en equip amb els nostres clients per a obtenir els millors resultats tant professionals com de qualitat en les seves instal·lacions, apostant sempre per l’ús de refrigerants totalment ecològics i de gran eficiència energètica i termodinàmica. 

Missió i visió

Especialitzem els nostres dissenys fins a complir amb les necessitats particulars de cada projecte, buscant la satisfacció i tranquil·litat dels nostres clients, assegurant-nos que reben el millor servei.

La dimensió tècnica i humana

Comptem amb un equip professionali dedicat, per així obtenir l’èxit dels nostres projectes i compliramb les expectatives amb els nostres clients. Atents i constants, vetllem per aconseguir els objectius acordats amb els nostres clients en tot moment i facilitant el procediment comunicatiu.