Innovació

Ens comprometem a desenvolupar noves solucions de forma sostenible, utilitzant el coneixement disponible a Isofred i al mateix temps, protegint aquest coneixement per a garantir el seu ús responsable i ètic en el futur.

Promovem una cultura d’innovació que fomenta la generació i desenvolupament de noves idees per a productes i serveis, la vigilància constant de tendències, i la gestió de projectes d’R+D+I. Així mateix, ens centrem en la valorització i preservació del coneixement existent a Isofred per un model d’innovació sostenible.

Isofred té com a objectiu principal desenvolupar idees noves i emprant el coneixement preexistent per afegir valor a totes les àrees del negoci. Els projectes d’innovació que es realitzen s’enfoquen en millorar les instal·lacions i la qualitat dels productes oferts, sempre estudiant nous mercats i tendències per consolidar la posició de Isofred com a empresa innovadora.