Nova Central Hortofrutícola

Sector: Hortofructícola.

Descripció: Realització d’estudi, muntatge i posada en marxa de la instal·lació frigorífica per a una central nova Hortofructícola per a fruita de temporada amb refrigerant ecològic corresponent a 4 càmeres i una antecàmera.

Superfície: 40 tones/dia

Localització: Zaidín (Osca)

Any: 2023