Projecte Clima 2016

Incentius econòmics en projectes de substitució de refrigerant fluorats per naturals.

 

L’Oficina Espanyola de Canvi climàtic (OECC), va llançar en 2012 la iniciativa Projectes Clima, promoguts a través del FES-CO2 ( Fons de Carboni per a una Economia sostenible del MAGRAMA ), Aquesta iniciativa està concebuda per marcar una línia de transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix en carboni.
Mitjançant el pagament de 9,7 EUR per tona de CO² equivalent reduïda, durant els primers 4 anys d’activitat del projecte.

Característiques dels projectes:

  • Situats a Espanya
  • El propietari del projecte pot rebre fins a 9.7 €/t CO² reduïda, durant els primers 4 anys.
  • Permeten la reducció de les emissions dels sectors difusos, transport, serveis, residus…
  • No inclouen absorció d’emissions per embornals ni consum elèctric
  • Han de ser addicionals a les normes sectorials establertes en la legislació vigent que els resultin d’aplicació. És a dir, no s’inclouen els projectes que s’hagin de fer per llei.
20122013201420152016
4M EUR10M EUR14M EUR15M EUR20M EUR
EtapaPlaçAcció
129 Març – 15 MaigRedacció de nota d’interés ( PIN )
Maig – Juny Pre-Selecció de PIN
Maig – JunyPre-Selecció de PIN
2Juny – JuliolElaboració dels documents del projecte
Agost – NovembreValoració dels projectes per part del FES-CO2 (OECC)
DecembreFormalització de contractes de compra-venta
3 Inici implantació projecte
Anualment durant 4 anys duració contracteSeguiment (Motorizació , verificació)
Cada any després de la verificacióPagament

Gasos a substituir / Implantar:
Gasos a substituir, i el seu potencial d’escalfament global:

GASPCG
R-231100
R-1252800
R-134 A1300
R-2187000
RC3188700
R-143 A3800
R-32650
R-4043784
R-407 A1990
R407 B2695
R-407 C1653
R.407 F1705
R-410 A1975
R-410 B2118
R-413 A1918
R-417 A2234
R-417 B2923
R.422 A3043
R-422 B2623
R-424 A2328
r-426 A1382
r-427 A2013
R-428 A3495
R-434 A3131
R-437 A1684
R-438 A2151
R-442 A1793
R-507 A3850
R-508 A11939
R-508 B11946

Gasos a implementar el  seu potencial de calent ament global:

GASPCG
R-134A1300
R-32650
R-426A1382
R-152A140
R-1600
R-210
R12390
R-7640
R-309
R-400
R-6110
R-717 (NH3)0
R-11300
R-5021
R-1703
R-2903
R-6003
R-600A3
R-11503
R-12703
R-E1700
R-744 ( CO²)1
R-718 ( H²0)0

Conclusions:

  • Contribuir al desenvolupament sostenible i acabar amb el canvi climàtic.
  • Millora de competències en matèria de sostenibilitat i canvi climàtic
  • Optimització dels compromisos d’instal·lacions incloses en el Pla Nacional d’assignació mitjançant la gestió de cartera de drets d’emissió.
  • Promoció de projectes a l’àrea d’eficiència energètica.
  • Càlcul i compensació de la petjada de Carboni o Inventari d’emissions GEI.