Aeropic Retrofit

Sector: Càrnic – Aus (Guatlles)

Descripció: Retrofrit integral de les instal·lacions

Procés: Estudi, el càlcul i disseny del projecte de Retrofit d’instal·lacions frigorífiques (Sala de màquines, cambres de -20 ⁰C túnels de baixa temperatura -30⁰C, sala de treball)

Refrigerant: Amoníac (NH3)

Localizació: Lleida

Any: 2022