Fàbrica La Piemontesa

Isofred, S.L. ha realitzat les instal·lacions frigorífiques de la fàbrica de productes alimentessis del grup franquiciat La Piemontesa, dedicat al servei de restauració de menjar italià per tota Espanya.

La instal·lació s’ha dissenyat i executat tenint com a fi, l’ús de refrigerants naturals i la màxima eficiència energètica. Això comporta uns beneficis de sostenibilitat i reducció de la petjada de carboni al costat dels d’un millor termini de tornada de la inversió.

Els serveis frigorífics són tant de climatització per a sales de treball amb un volum condicionat de 4.000 m³, com a refrigeració de diferents productes en càmeres (1.100 m³) i conservació de congelat (4.100 m³ en 850 pallets).

La concepció de la producció frigorífica s’ha realitzat amb un sistema inundat per gravetat d’amoníac confinat en sala de màquines que refrigera un fluid secundari d’ús alimentari per a la seva distribució en fàbrica. Aquest al seu torn, condensa un circuit de conservació de congelat d’expansió seca en règim subcrític de CO2.

Aquest disseny té grans avantatges en el que a eficiència energètica es refereix com a seguretat, confinant els fluids tòxics en sala de màquines i aconseguint un COP global proper a 2.

Es preval l’ús de mesures de de estalvi energètic com són l’ús de variadors de velocitat i l’aprofitament de les energies tèrmiques residuals mitjançant l’ús de desrecalentadors a la  descàrrega d’accionament proporcional i el refredament del circuit d’oli dels compressors de cargol. Aquestes energies són aprofitades en el mateix sistema de refrigeració per realitzar el desglaç per glicol calent, com la producció d’ACS de la fàbrica.

A les sales de treball destaquen els equips aerorefredadors de la sèrie GGBK de GÜNTNER, amb un disseny específic que conjumina una mínima molèstia als treballadors amb una senzilla operació de desmuntat per complir amb els protocols de Neteja i Desinfecció.