Implantació d’un sistema de refrigeració per a cambres frigorífiques de conservació de kiwis a Astúries.

Abast del projecte

El projecte, que s’ha finalitzat en la seva primera fase amb èxit, consta de 4 càmeres d’1.000 m³ i capacitat de magatzematge de 3.600 bins, la qual cosa suposa més d’1.250.000 kg de kiwi.

En una segona etapa del projecte, està previst ampliar la capacitat de magatzematge prop d’un 50%.

Bases

ISOFRED, ha realitzat mitjançant un circuit de compressió mecànica de vapor i expansió directa de refrigerant HFC R-134-a, amb condensació per aire i evaporadors de convecció forçada.

En les cambres frigorífiques de conservació de fruites s’ha previst la utilització d’evaporadors de tipus cúbic amb disseny específics per optimitzar l’ompliment dels bins. A més, tots ells tenen un streamer o concentrador de flux d’aire per allargar el seu “abast” (distància màxima d’impulsió d’aire).

El projecte, aconsegueix mantenir una humitat relativa molt alta propera al 95%, amb ajuda d’un sistema d’humidificació.

Refrigerant

Els refrigerants HFC estan en una fase inicial de desaparició a causa de la implantació de la Normativa Europea F-GAS que culminarà l’any 2.030, quan ja no serà possible la fabricació de molts d’ells.

A més, la implantació a Espanya dels impostos sobre gasos fruorats (RD260/2.013), que penalitza econòmicament la utilització d’aquest tipus de refrigerants en tasques de reposició d’instal•lacions que hagin sofert una pèrdua per fugida o trencament de canonades, ha revolucionat el mercat dels fabricants de gasos refrigerants i el sector en general, portant a dissenys molt extrems que per res beneficien al client usuari tocant a eficiència energètica i temps d’amortització d’inversions.

S’ha desestimat per a aquest projecte l’ús d’alternatives naturals als HFC, com l’Amoníac anhídrid com a refrigerant directe, així com sistemes de refrigeració indirecta amb aigua+glicol que prèviament ha estat refredada amb un sistema d’Amoníac, considerant-se inadequats pel seu elevat cost d’inversió inicial, i l’energètic de funcionament associat en el cas indirecte.

Així mateix, s’ha potenciat reduir la quantitat de HFC en la instal•lació mitjançant un condensador tipus micro canal de baixa càrrega de refrigerant aconseguint una reducció del més del 70% del gas refrigerant en l’equip respecte a l’estàndard.

Refrigerant del sistema dissenyat

El refrigerant triat per a aquest sistema ha estat el R-134-a, ja que les seves característiques de funcionament li confereixen una aptitud adequada per al sistema dissenyat. Com a principals avantatges, comentar que es tracta d’un refrigerant que no danya la capa d’ozó i té un poder d’escalfament baix o moderat (PCA=1.300). A més és d’alta seguretat, no inflamable, miscible amb olis POE i puro, per la qual cosa no present “glide” o lliscament en el seu funcionament. Les seves pressions i temperatures de treball són baixes i moderades, amb el que es minimitzen els riscos de fugida i es promou la màxima fiabilitat de funcionament mecànic per ser les condicions de treball tan moderades. Tot això amb ràtios de Potència frigorífica versus Potència elèctrica consumida o COP considerable de 3,53 en condicions de treball.