Conservació a Mercazaragoza

Conservació de fruites variades i de maduració de plàtans en Mercazaragoza.

BASES TÈCNIQUES DEL PROJECTE

El projecte s’ha realitzat conjuntament en col•laboració amb el Gabinet d’Arquitectura i Enginyeria GLOBAL PROJECTES fins a obtenir les línies mestres del sistema frigorífic i els elements bàsics que la compondran.

El sistema frigorífic serà de compressió mecànica de vapor i expansió directa de refrigerant HFC R-134-a, amb condensació per aire i evaporadors de convecció forçada. Aquest sistema centralitza els serveis de les 8 càmeres de fruites, com les necessitats de les 6 càmeres de conservació en verd i maduració de plàtans.

Les cambres frigorífiques de conservació de fruites s’ha previst la utilització d’evaporadors de sostre o zenitals, de doble efecte col•locats al centre d’aquestes, amb un càlcul frigorífic capaç de refrigerar 5 Tn més de la seva càrrega màxima normal per a aquells casos en què sigui necessari mantenir la càrrega d’un camió frigorífic extra.

Les càmeres de plàtans han estat dissenyades de forma tradicional tant en la seva estructura física, com en el sistema frigorífic, com en el sistema de maduració a una altura de palés.

Sistema Frigorífic

Cambres frigorífiques per a maduració de plàtan

Es realitzaran sis cambres frigorífiques amb sistemes climàtics independents per a bananes i plàtans, preparats per a la conservació de la fruita en verd i per a la seva posterior maduració. Aquestes s’adapten a les necessitats de tractament específiques tenint en quanta l’origen com el tipus d’envasament.

Les condicions d’emmagatzematge d’aquesta fruita difereixen segons el seu estat:

Fruit verd refrigerat per conservar-ho abans de la maduració:
Temperatura mínima +7 / +10°C per espai de 7 dies.
Temperatura mínima +10 / +12°C entre 7 i 15 dies.
Humitat relativa 90 – 95%.
Renovació de l’aire interior cada 12 / 24 h. (programable per hores)

Condicions de maduració o “ripenning”:
Temperatura de maduració +15 / +20°C.
Humitat relativa 90 – 95%.
Concentració d’Etilè injectat entre 5 i 500 ppm.
Consultar la possibilitat de mantenir la càmera en atmosferes de fins a 5000 ppm.
Renovació de l’aire interior cada 12 / 24 h. (programable per hores)
Manteniment d’una concentració de CO2 per sota de l’1% mitjançant renovacions d’aire, ja que no hi ha absorbidor químic previst.

Per a la conservació de fruits ja madurats, es podrà programar unes condicions especials de temperatura i humitat relativa, que poden unir-se a una major quantitat de renovacions d’aire per evitar l’acumulació d’etilè fisiològic i/o CO2.