Ampliació de central hortofrutícola

Natus Fruits és una empresa dedicada a la producció de diverses fruites de temporada. Ja en el 2017, amb el naixement de les seves primeres instal·lacions, es va apostar per refredar i conservar la mercaderia emprant amoníac, refrigerant 100% ecològic, i un equip de fred a la atura dels requisits: evaporadors de EOS Refrigeration i unitats compressores de la casa Howden.

L’increment de les exigències en el mercat actual ha fet necessària una ampliació en la capacitat de producció. D’aquesta manera, l’empresa fragatina incorpora per a aquest 2022 dos cambres de 5073 m³ y 3202 m³, equipades amb tecnologia EOS, que donen servei gràcies a l’adquisició d’una unitat compressora Howden XRV 127 de 250 Kw i un nou separador de baixa.

D’aquesta manera, s’espera poder fer front a les exigents campanyes d’estiu i obtenir, com sempre, una excel·lent qualitat en el producte final.