COPIMA estrena les seves instal·lacions i amplia la seva capacitat logística

COPIMA, empresa dedicada a la logística de distribució alimentària, emprèn la seva nova activitat estrenant instal·lacions, situades a la Pobla de Castro (Osca).

Amb una adequació de 9.750 m³ per a les seves activitats de condicionat del producte repartits en cambres i sales conservació (7.200 m³) i per a congelació d’aquest (2550 m³).

El nostre criteri a l’hora de dissenyar i exectuar ha estat, l’ús de refrigerants naturals i aconseguir la màxima eficiència energètica.

Per al refredament de cambres i sales amb temperatures superiors als 0⁰C graus va ser per mitjà d’un sistema inundat per gravetat d’amoníac que refrigera un fluid secundari d’ús alimentari a una temperatura de -8⁰C.

En la congelació va ser mitjançant un sistema de CO²  subcrític a una temperatura -35⁰C per a proveir tots els serveis.

Aquest disseny té grans avantatges en el que a eficiència energètica es refereix com a seguretat, aïllant els fluids tòxics a la sala de maquines i aconseguint un millor COP.

A les sales de treball es va confiar amb els equips de les cases KFL i FRIMETAL, amb un disseny específic que conjumina una mínima molèstia als treballadors amb una senzilla operació de desmuntat per a complir amb els protocols de Neteja i Desinfecció.