Retrofit en instal·lacions de conservació de vivers de fruiters

ISOFRED, S.L., culmina la reforma d’una instal·lació frigorífica existent d’expansió seca de tipus directe a un sistema indirecte. Per a això s’han pres diverses mesures d’estalvi energètic com els variadors de freqüència per a l’estació de bombeig, a més del control i equilibrat de cabals independentment de la pressió. L’evaporador de tipus multi-tubular de baix “Delta T “s’alimenta d’unes vàlvules d’expansió electròniques i un mínim reescalfament. L’eficiència i sostenibilitat són els senyals d’identitat d’aquesta reforma.